Prominent vacancies

26/01/2023

23 man ~/ tháng

Test tin ABC

02/02/2023

22 man ~/ tháng

Java DB01

30/08/2023

600 man/ năm

Career opportunities

Restaurant engineer MD23010229

11/07/2023

19 man ~/ month

29/06/2023

23 man ~/ tháng

28/06/2023

20,5 man ~/ tháng

28/06/2023

24 man ~/tháng

28/06/2023

20 man ~/ tháng

Automotive sales engineer MD23010223

30/06/2023

22 man ~/ tháng

28/06/2023

20 man ~/ tháng

28/06/2023

21 man ~/ tháng

Construction engineer

20/02/2023

23 man/ tháng

01/02/2023

22 万~

26/01/2023

23 man ~/ tháng

Nursing

20/02/2023

20 man/ tháng

01/02/2023

15 man ~/ tháng

Test tin ABC

02/02/2023

22 man ~/ tháng

Mechanical/CAD engineer DW01

09/03/2023

23 man ~/ tháng

Product development engineer DW02

09/03/2023

23 man ~/ tháng

Embedded control software engineer DW03

09/03/2023

23 man ~/ tháng

回路・LSI系エンジニア DW04

09/03/2023

23 man ~/ tháng

Chemical/Materials Engineer DW05

09/03/2023

23 man ~/ tháng

Bio engineer DW06

09/03/2023

23 man ~/ tháng

Web open system engineer DW07

09/03/2023

23 万~/月

R&D AI Engineer DW08

09/03/2023

23 万~/月

ERP Consultant Engineer DW10

09/03/2023

23万~/月

Java DB01

30/08/2023

600 man/ năm

C# Engineer DB02

22/02/2023

600 man/ năm

C++ Engineer DB03

22/02/2023

600 man/ năm

IOS Engineer DB04

22/02/2023

600 man/ năm

Engineer SAP Consultant

08/03/2023

400man/năm

Quy trình tuyển dụng

Nộp đơn ứng tuyển

Nộp đơn ứng tuyển

Sơ loại hồ sơ

Sơ loại hồ sơ

Thi tuyển phỏng vấn

Thi tuyển phỏng vấn

Thư mời nhận việc

Thư mời nhận việc

Introduce

Introduce

Updating! 

view more

Core Values

UPDATING
UPDATING
UPDATING
UPDATING
UPDATING
UPDATING
UPDATING
UPDATING

Vì sao chọn làm việc tại công ty

Updating

Updating

Updating

Updating

Company Mission

Company Mission

Updating! 

cùng chúng tôi thực hiện ước mơ của bạn