Giới thiệu nhân lực

TỔNG QUAN

Giới thiệu nhân lực - DAIUN hiện tại đang liên kết với các xí nghiệp, công ty, công trường hiện đang thiếu hụt nhân lực. Giới thiệu những ứng viên tiềm năng, phù hợp với ngành nghề của công ty liên kết. DAIUN - với những ứng viên sáng giá, phù hợp cho những bên công ty liên kết sau khi thỏa thuận hợp đồng, sẽ giúp đỡ và hỗ trợ công ty liên kết và cả những ứng viên sau khi được ứng tuyển thành công vào công ty chủ quản.

Với quy trình tinh gọn, đội ngũ nhân sự nhiệt tình sẽ tư vấn cho khách hàng hoàn toàn miễn phí.

Không những vậy DAIUN sẽ không lấy phí giới thiệu và hỗ trợ các ứng viên cũng như công ty liên kết nhiều nhất có thể.

DỊCH VỤ

Giới thiệu nhân lực theo các dạng VISA

Chi phí : Chi phí tư vấn và giới thiệu cho ứng viên HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Người lao động tìm việc

Doanh nghiệp tìm ứng viên