Cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư quán ăn MD23010229

Saitama

11/07/2023

19 man ~/ tháng

Tokutei gino ngành nhà hàng MD23010226

Tokyo

28/06/2023

20,5 man ~/ tháng

Kỹ sư khách sạn MD23010221

Tỉnh Chiba

28/06/2023

24 man ~/tháng

Kỹ sư xây dựng MD23010222

Kanagawa

28/06/2023

20 man ~/ tháng

Kỹ sư bán ô tô MD23010223

Shizuoka

30/06/2023

22 man ~/ tháng

Kỹ sư nhà hàng MD23010228

Tỉnh Chiba

28/06/2023

20 man ~/ tháng

Tokutei gino ngành nhà hàng MD23010224

Tokyo

28/06/2023

21 man ~/ tháng

Kỹ sư ngành xây dựng

Tỉnh Kumamoto

20/02/2023

23 man/ tháng

Ngành điện tử

Tỉnh Okayama

01/02/2023

22 万~

Kỹ sư cơ khí

Tỉnh Chiba

26/01/2023

23 man ~/ tháng

Kỹ năng đặc định ngành điều dưỡng

Khu vực Kanto

20/02/2023

20 man/ tháng

Ngành nhà hàng

Tỉnh Fukuoka

01/02/2023

15 man ~/ tháng

Kĩ sư xây dựng

Khu vực Kanto

02/02/2023

22 man ~/ tháng